KGM sözleşmeli personel alımı yapacak.

KArayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 102 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İnşaat mühendis, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, jeofizik mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat, elektronik teknikeri, ulaştırma teknikeri, beton teknikeri, büro personeli kadrolarına yapılan alımın başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şu şekilde:

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
• Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olması,
• Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
• Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
• Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet
belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip
olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip
olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
1) Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar
için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak
3) Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.
4) Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede
bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.
5) Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak

İNŞAAT MÜHENDİSİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü (ERZURUM) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (BURSA) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 3

MAKİNE MÜHENDİSİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği
lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 1
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 2
Atölye Müdürlüğü (ANKARA) 1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun
olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 1

JEOFİZİK MÜHENDİSİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Jeofizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 3
MİMAR
Nitelik ve Özel Şartlar:
Mimarlık lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 1

ŞEHİR PLANCISI
Nitelik ve Özel Şartlar:
Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (DİYARBAKIR) ve bağlı iş yerleri. 1

AVUKAT
Nitelik ve Özel Şartlar:
Hukuk lisans programından mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 2
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü (VAN) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 1
İNŞAAT TEKNİKERİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden
mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 4

ELEKTRONİK TEKNİKERİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Elektronik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 3

ULAŞTIRMA TEKNİKERİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma, Ulaştırma Teknikerliği, Ulaştırma ve Trafik
Hizmetleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 6
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 1

BETON TEKNİKERİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun
olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 2

BÜRO PERSONELİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
İletişim, Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir
transkript belgesi.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 1

BÜRO PERSONELİ
Nitelik ve Özel Şartlar:
Ekonomi, İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, İşletme-Ekonomi,
Ekonomi ve Finans, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim
Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve
Finans Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans
programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir
transkript belgesi.
Birimi: Kişi
Genel Müdürlük (ANKARA) 5
Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü (KONYA) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (ANKARA) ve bağlı iş yerleri. 5
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü (MERSİN) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü (KAYSERİ) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü (SAMSUN) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü (ELAZIĞ) ve bağlı iş yerleri. 5
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü (DİYARBAKIR) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü (TRABZON) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü (VAN) ve bağlı iş yerleri. 1
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü (ERZURUM) ve bağlı iş yerleri. 2
Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü (ANTALYA) ve bağlı iş yerleri. 6
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü (BURSA) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü (KASTAMONU) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü (SİVAS) ve bağlı iş yerleri. 3
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü (KARS) ve bağlı iş yerleri. 3
Atölye Müdürlüğü (ANKARA) 2

BAŞVURU

İlana başvurular bugün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. https://www.turkiye.gov.tr/karayollari-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim…

Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ